OPEN CLASS LESSON STUDY

UMK - Program Study Magister Pendidikan (MPD) melaksanakan Open Class Lesson Study dengan narasumber Prof. Sumar Hendayana,Ph.D. . bertempat di SMA 1 Demak pada tanggal 21 Februari 2020